PEDURO'2014

ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİ SEMPOZYUMU

16 Nisan 2014, Antalya

Değerli Arkadaşlar,

Ağır detrusor-sfinkter dissinerjisi ile doğan miyelomeningoselli bir bebek, radikal prostatektomi sonrasında bir erkek veya menapoz sonrasında bir kadın... Hangi yaşta veya cinsiyette olurlarsa olsunlar, hepsinin ortak sorunu olan üriner inkontinans bu sempozyumdaki konumuz. Çünkü çok fazla soru var, yanıtlar yetersiz. Konuyu ayrıntıları ile tartışmak üzere, ülkemizin inkontinans cerrahisinde çok deneyimli, tanınmış uzmanlarını bir araya getiriyoruz. Farklı branşlarda farklı tedavi yöntemleri mevcut. Çünkü kadınlar, erkekler ve çocuklarda farklı anatomik ve fizyolojik özelliklere önem veriyoruz, tedavi stratejilerimizi bunlara göre oluşturuyoruz. Bu farklılıklar neler, neden farklı yaklaşımları benimsiyoruz ve en önemlisi neden çok başarılı hissetmiyoruz kendimizi?

Sorularınızın bir kısım yanıtını üriner inkontinans cerrahisi sempozyumunda bulabilmenizi umuyoruz. Konuklarımızı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum.

Ceyhun Özyurt: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi. 1986 yılında aynı kurumda uzman oldu. 1992 yılından itibaren işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi alanında yoğunlaştı, 1996 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Kontinans derneğinin eski başkanıdır. Halen Ege Üroloji Derneği başkanlığı, Kontinans Derneği yönetim kurulu üyeliği, Hastane Enfeksiyonları Kontrolu Derneği yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

İsmail Mete İtil: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi. 1992 yılında uzman, 2006 yılında profesör oldu. Graz Üniversitesinde eğitim aldığı 1999 yılından beri kadın inkontinansı ve rahim sarkmaları konusunda yoğunlaştı. Halen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği genel başkanlığı, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği yönetim kurul üyeliği ve FIGO yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

İbrahim Ulman: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi 1993 yılından itibaren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı'nda ülkemizde çocuk ürolojisinin öncülerinden Prof. Dr. Acun Gökdemir'in altında, çocuk cerrahisinin bir yan dalı olan çocuk ürolojisi alanında çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında Hollanda'da Erasmus Üniversitesi Sophia Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği'nde Dr. Rien Nijman'ın yanında ve 1998'de ABD'de Columbus Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümü'nde Prof. Stephen Koff'un yanında burslu olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi'nde 1997'de doçent, 2003 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2000 yılında Avrupa Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Belgesini almıştır. 2001 yılında Avrupa Üroloji Derneği bursunu kazanarak Londra'da Mr. Christopher Woodhouse'un yanında ergen ürolojisi konusunda çalışmıştır. 2005 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisi FEAPU belgesini almıştır. 2011 yılında Türkiye’de resmi yan dal uzmanlığı haline gelen çocuk ürolojisi yan dal uzmanlık belgesini almıştır. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı öğretim üyesidir. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Sekreterliği ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Pediatrik Üroloji Derneği başkanlığını yürütmektedir. Türkiye Spina Bifida Derneği'nin kurucularındandır ve iki dönem genel başkanlığını yapmıştır.

Mehmet Eliçevik: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi. 1996 yılında uzman, 2002 yılında aynı klinikte öğretim üyesi oldu. Bir yıl süre ile Cincinnati Children’s Hospital Medical Center'da Alberto Pena ile kompleks anorektal ve ürogenital anomaliler konusunda çalıştı. 2014 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı başkanıdır.

Halil Tuğtepe: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi. 2000 yılında uzman, 2008 yılında doçent oldu. Londra, Great Ormond Street hastanesinde pediatrik üroloji ve pediatrik böbrek nakli konularında çalıştı. 2013 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisi FEAPU belgesi sahibi oldu.

Sempozyumun ilk bölümünde üriner inkontinansa neden olan yapıların, özellikle mesane boynu, üretral sfinkter ve pelvik tabanın farklı yaşlarda ve cinsiyetlerdeki anatomik özelliklerini ve çocukluk çağı inkontinans nedenlerini gözden geçireceğiz. İkinci bölümde ise kadın inkontinansında uygulanan ameliyatları, yapay sfinkter uygulamalarını ve çocukluk çağı ameliyatlarının inceliklerini uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Sempozyumun sonunda da farklı alan uzmanlarına sorular sorup, farklı yaklaşımları bir teraziye koyacağız, kafamızdaki soruların yanıtlarını arayacağız.

Hepinizi 16 Nisan 2014'de sempozyuma bekliyorum.

Saygılarımla
Ali Avanoğlu

PROGRAM

16 Nisan Çarşamba
10:30 - 11:15 İnkontinans cerrahisi temel felsefesi
  Ali AVANOĞLU
11:15 - 12:00 Pelvik taban anatomisi
  Mehmet ELİÇEVİK
12:00 - 12:30 Çocuk pelvik taban anomalileri
  Halil TUĞTEPE
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30 - 14:15 Kadınlarda üriner inkontinans cerrahisi
  İsmail İTİL
14:15 - 15:00 Çocuklarda üriner inkontinans cerrahisi
  İbrahim ULMAN
15:00 - 15:45 Yapay Sfinkter
  Ceyhun ÖZYURT
15:45 - 16:45 Uzman paneli: kime, ne zaman, hangi ameliyat?