Ürodinami ve Üroterapi Kursu

PROGRAM

24 Mayıs Cuma
09:00 - 09:15 Açılış
OTURUM - I
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ÖZGÜRBÜZ
09:15 - 09:30 Fonksiyonel Pelvik Anatomi ve İşeme Fizyolojisi (Uzm. Dr. Canan Kocaoğlu)
09:30 - 10:00 Ürodinamide Teorik Bilgiler (Yük. Hem. Yeşim Parlar)
 
  • Ürodinami Nedir?
  • Endikasyonlar
  • Ürodinamide Temel İncelemeler
  • Ürodinamide Sık Kullanılan Parametreler ve Önemi
  • Kontrendikasyonlar
10:00 - 10:15 Ürolojik Anamnez Alma (Prof. Dr. Kerem Özel)
10:15 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 Pratik (Yük. Hem. Ayten Kaynak, Yük. Hem. Cansu Kastarlı, Yük. Hem. Yeşim Parlar)
 
  • Hasta Hazırlığı
  • Uygulama
  • Ürodinami Okuma: Ana Parametrelerin Ölçümü
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
OTURUM - II
Oturum Başkanları : Yrd. Doç. Dr. Şerife KURŞUN, Yük. Hem. Sezgin BİLBAN
13:00 - 13:30 Video Ürodinami (Yük. Hem. Ayşegül Yıldırım)
 
  • Teorik Bilgiler
  • Uygulama
13:30 - 13:45 Ürodinamide Teknik Sorunlar ve Artefaktlar (Yük. Hem. Tuğba Tunç)
13:45 - 14:00 Ürodinamide Malpraktis (Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özgürbüz)
14:00 - 14:15 Kahve Arası
14:15 - 14:30 Üroterapide Teorik Bilgiler (Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özgürbüz)
14:30 - 14:45 Üroterapide Prosedür : Bir Üniversite Hastanesi Uygulaması (Yük. Hem. Cansu Kastarlı)
14:45 - 15:00 Üroterapide Değerlendirme (Doç. Dr. Halil Tuğtepe)
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 15:35 TENS Nedir? Nasıl Uygulanır? (Doç. Dr. Halil Tuğtepe)
15:35 - 15:50 İşeme Pozisyonu Önemli mi? Literatüre Bakış: Alışkın Olmak mı? Alışmak mı? (Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özgürbüz)
15:50 - 16:05 Çocuk Ürolojisinde Kullanılan Kateterler ve Hemşirelik Bakımı (Yük. Hem. Şaduman Dinçer, Yük. Hem. Gülşah Tol)
16:05 - 16:20 Kapanış ve Değerlendirme