Ayrıntılı Program

23 Mayıs 2013 Perşembe
KONGRE KAYIT 09:00 - 17:00
10:00 - 16:00 VARİKOSELİN CERRAHİ TEDAVİSİ KURSU
17:00 - 18:00 AÇILIŞ TÖRENİ (Hilton Garden Inn)
    İbn Sina ve Tıp Kanunu'nun 1000. yılı
    Prof. Dr. Esin KAHYA
    Sema Gösterisi (Mevlana Kültür Merkezi Açık Hava Tiyatrosu)
    Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
19:00   Akşam Yemeği (Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in daveti)

24 Mayıs 2013 Cuma
07:30 KAYIT
     
09:00 - 16:20 HEMŞİRELİK KURSU (ÜRODİNAMİ ve ÜROTERAPİ)
     
08:30 Oturum 1 Konuşma-1: Taş Tedavisinde Kılavuzlar
    Oturum Başkanı: Tuğrul TİRYAKİ
    Konuşmacı: Abdurrahman ÖNEN
09:00 Oturum 2 Serbest Bildiriler-1: TAŞ, TESTİS, DİĞER
    Oturum Başkanları: Hamit OKUR, Ahmet KAZEZ
09:00 SS 1 Çocuk Böbrek Taşlarının Tedavisinde 4.5f Semi-Rijid Üreterorenoskopinin Etkinliği: Hangi Olgularda İlk Seçilecek Tedavi Yöntemi  Olabilir?
    C Kocaoğlu, ZE Kaşdoğan
09:03 SS 2 Üriner Sistem Taş Cerrahisinde Özel Bir Grup; Bir Yaş Altında Cerrahi Girişim Uygulanan Olgular
    T Tiryaki, MN Azılı, FAkbıyık, Z Livanelioğlu, E Mambet, E Şenel, A Şenaylı, B Karabulut
09:06 TP 1 Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı; 137 Endoürolojik Girişimin Değerlendirilmesi
    F Akbıyık, T Tiryaki,MN Azılı, E Mambet, Z Livanelioğlu
09:08 TP 2 Çocuk Üreter Taşlarının Tedavisinde 4.5f Semi-Rijid Üreteroskobun Kullanımında Üreteral Dilatasyon Gerekli midir?
    C Kocaoğlu, KU Özkan
09:10 TARTIŞMA
09:16 SS 3 Serebral Palsili Çocuklarda İnmemiş Testis Sıklığı Ve Etiyolojisi
    F Huseynov, Z Dökümcü, E Divarci, G Serdaroğlu, S Özen, F Özgönül , A Çelik
09:19 SS 4 Palpe Edilebilen İnmemiş Testisli Erkek Çocuklarda Tek Skrotal   İnsizyonla Orşiopeksi : Klinik Deneyimimiz
    B Altan, E B Bulut, B Çalişkan, A Güven, S Demirbağ, İ Sürer
09:22 SS 5 Çocuklarda Testis Protezi
    H Okur, H M Mutuş, Ç Ulukaya Durakbaşa, M Sert, A İ Anadolulu, S  Fettahoğlu, A Bayar, M A Özen, A Baş
09:25 SS 6 Nonpalpabl Testiste MRI Ne Kadar Güvenilirdir?
    T Özdemir, A Arıkan, Ç Karaveli, A Sayan
09:28 TP 3 Çocuklarda Testis Torsiyonu ve Geç İzlemin Önemi
    A Sayan, T Özdemir, O Öztan, F N Narlı, G Bolova, A Arıkan
09:30 TP 4 İnmemiş Testiste Prosessus Vajinalisin Çıkarılması Orşiopeksi İçin Ne Kadar Avantaj Sağlar?
    T Özdemir, A Karagözoğlu, A Arıkan, A Sayan
09:32 TP 5 Çocuklarda Testis Torsiyonu: Detorsiyon Sonuçları
    M Saraç, Ü Bakal, T Tartar, MT Gürbaz, MR Onur, A Kazez
09:34 TP 6 Palpe Edilemeyen Testiste Laparoskopik Yaklaşım
    M Günaydın, Ü Bıçakcı, B Tander, Ö Apaydın, D Demirel, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay
09:36 TARTIŞMA
09:48 SS 7 İnfantlardaki Penoskrotal Füzyonda Basit Bir Onarım Şekli
    T Özdemir, A Arıkan, A Sayan, N Narlı
09:51 TP 7 Ailelerin Sünnet İle İlgili Bilgi ve Kaygı Düzeyleri
    N Ertürk
09:53 TP 8 Çocuklarda, Lenfatik Damarlar Korunarak Yapılan, Laparoskopik   Palomo Varikoselektomi İşlemi
    M Küçükaydın, M Güzel, Ö Yandım, AB Öztürk, NF Aras
09:55 TARTIŞMA
10:00 Oturum 3 Konuşma-2: İnkontinans Cerrahisi: Teknikler ve Sonuçlar
    Oturum Başkanı: Selçuk YÜCESAN
    Konuşmacı: Ali AVANOĞLU
10:30 ARA
11:00 Oturum 4 Konuşma-3: Konjenital Üriner Sistem Anomalilerinde Androlojik Sorunlar
    Yönetici: Mehmet ELİÇEVİK
    Konuşmacı: Selahittin ÇAYAN
11:40 Oturum 5 Serbest Bildiriler-2: HİDRONEFROZ
    Oturum Başkanları: Can TANELİ, Müslüm YURTÇU
11:40 SSU 1 Minimal İnvaziv ''Açık'' Piyeloplasti
    R Ergün, Z Dökümcü, E Sevim, D Gürer, A Avanoğlu, İ Ulman
11:44 SS 8 Hafif Antenatal Hidronefroz'lu Çocukların Klinik Seyri
    A Şencan, A Şencan, F Carvas, J Chow, H T. Nguyen
11:47 TP 9 Pelviüreterik Darlıkların Etyopatogenezinde Cytoglobin ve Neuroglobinin Rolü
    A Karaman, E Şamdancı, A Akatlı, M Yetiş, M Demircan
11:49 TARTIŞMA
11:55 SS 9 Transanastomotik İnternal veya External Stentli Dismembered  Pyeloplasti Uygulanan Ureteropelvik Bileşke DarlığıOlan Çocuklarda Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması
    M N Azılı, A Şenaylı, B Karabulut, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Mambet, E Şenel, T Tiryaki
11:58 SS 10 Laparoskopik Böbrek Alt Pol Damarının Transpozisyonu -Vasküler Hitch
    M Küçükaydın, Ö Yandım, AB Öztürk, NF Aras, M Güzel
12:01 SS 11 Prenatal Hidronefrozlu Çocuklarda Pyeloplasti Sonrası Böbrek  Fonksiyonunda İyileşme Olur Mu?
    A Şenaylı, M N Azılı, B Karabulut, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Mambet, E Şenel, T Tiryaki
12:04 TARTIŞMA
12:10 SS 12 Üreteropelvik Anastomoz Sonrası Gelişen Kollajen Doku Üzerine   Epidermal Büyüme Faktörünün Lokal Etkisi
    M Yurtçu, ZF Baba, A Abasıyanık
12:13 TP 10 Yenidoğanlarda Laparoskop Yardımlı Pyeloplasti
    M Küçükaydın, M Güzel, Ö Yandım, AB Öztürk, NF Aras
12:15 TP 11 Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi
    M Mutuş, S Fettahoğlu, Ç Ulukaya Durakbaşa, M Çağlar, C Candan, P Turhan, H Okur
12:17 TP 12 Düşük Fonksiyonlu Renal Ünitelerde Yapılan Pyeloplasti  Operasyonlarının Değerlendirilmesi
    M N Azılı, A Şenaylı, B Karabulut, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Mambet, E Şenel, T Tiryaki
12:19 TP 13 Pyeloplasti Sonuçlarının Erken Dönem  Değerlendirilmesinde Pelvis/Korteks Oranı
    Ö Yandım, M Küçükaydın
12:21 TARTIŞMA
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ (Gülbahçe Restoran'da Yerel Konya Yemekleri)
13:00 Poster ve Stand ziyareti
13:30 Oturum 6 Konuşma-4: Robotik Piyeloplasti
    Oturum Başkanı: Aydın ŞENCAN
    Konuşmacı: Fatih ATUĞ
14:00 Oturum 7 Panel-1: VUR Tedavisinde Nasıl ve Ne Zaman Takip, Nasıl ve Ne Zaman Endoskopik Tedavi, Nasıl ve Ne Zaman Açık Cerrahi?
    Yönetici: Güngör KARAGÜZEL
    Panelistler: Selami SÖZÜBİR, Harun PERU, Suzi DEMİRBAĞ
14:45 Oturum 8 Serbest Bildiriler-3: VUR, DİĞER
    Oturum Başkanları: Ali İhsan DOKUCU, Abdurrahman KARAMAN
14:45 SSU 2 Veziko Üreteral Reflü Tanı ve Takibinde Voiding Sistoüretrogram Gerekli midir?
    G Bayram Kabaçam, F Akbıyık, TH Demirkan, HT Tiryaki, Z Livanelioğlu
14:49 SS 13 Üreteral Orifisin Hidrodistansiyonunun Tanısal Değeri
    S Moralıoğlu, A Cerrah Celayir, O Bosnalı
14:52 TP 14 Vezikoüreteral Reflü Cerrahi Tedavisi Uyguladığımız Çocuk Hastaların Genel Özellikleri ve Cerrahinin VUR Semptom ve  DMSA Sintigrafisi Bulguları Üzerine Etkileri
    C Günşar, A Gültekin Uyanık, A Şencan, Ömer Yılmaz, P Ertan, İ Akil, S Mir, E Mir
14:54 TARTIŞMA
15:00 TP 15 Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Derecesi İle Diferensiyal Böbrek Fonksiyonu İlişkisi
    P Oğuzkurt, SS Ezer, A Temiz, E İnce, HÖ Gezer, A Hiçsönmez
15:02 TP 16 Vezikoüretral Reflü Tedavisinde Dietilaminoetil-Dextran/ Hiyaluronikasitin  (Dexell®) Yararlılığının İncelenmesi
    R Özcan, E Aydın, S Dervişoğlu , H Velid, H Emir
15:04 TP 17 Deneysel Vezikoüreteral Reflü Modelinde Karbondioksit İnsuflasyonun Üst Üriner Sistem Üzerindeki Etkileri
    H Kılınçaslan, G Gündoğdu, H E Terzi, H Özturk, T Fırat, M Tosun
15:06 SSU 3 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Sıçanlarda Periton Diyalizin Mesane Fonksiyonu ve Oksidatif Hasar Üzerine Etkisi
    H Tuğtepe, A Velioğlu, Z N Ödemir Kumral, D Akakın, Ö T Çilingir, G Şener, B Yeğen
15:10 TARTIŞMA
15:16 SS 14 Üreteroüreterostominin Ektopik Üreter ve Üreterosel Cerrahisindeki Yeri
    Z Ural, S Alpert, V R Jayanthi
15:19 TP 18 Çocukluk Çağında Üreterosel Tedavisi: 20 Olgunun Değerlendirilmesi
    T Tiryaki, F Akbıyık, MN Azılı, A Şenaylı, B Karabulut,  Z Livanelioğlu, E Mambet, E Şenel
15:21 TP 19 Çocuklarda Böbrek Yaralanması
    M Saraç, Ü Bakal, T Tartar,  A Kazez
15:23 TP 20 Tek Taraflı Multikistik Displastik Böbrek: Uzun Dönem Sonuçlarımız
    N Ertürk
15:30 ARA - POSTER YÜRÜYÜŞÜ
16:00 Oturum 9 Serbest Bildiriler-4: MESANE DİSFONKSİYONU
    Oturum Başkanları: Ali AVANOĞLU, Pelin OĞUZKURT
16:00 SS 15 Okült Spinal Disrafizmi Olan Çocuklarda Lomber Muayene Bulgularının Klinik Önemi: Ürodinamik Bir Çalışma
    ŞK Özel, T Tunç, İ Alataş
16:03 SS 16 İşeme Bozukluğu Olan Çocuklarda Rezidü İdrar Ölçümünün Güvenilirliği: Ultrasonik Ölçüm İle Kateterizasyonun Karşılaştırılması
    ŞK Özel, T Tunç, İ Alataş, Ü Güvenç
16:06 SS 17 Çocuklarda Mesane Komplians Değerleri: Retrospektif, Klinik Çalışma
    R Özcan,Ş Emre,D Okan, N Canpolat, N Koç, S Köksal, M Eliçevik, N Danişmend, SNC Büyükünal, Y Söylet, H Emir
16:09 TARTIŞMA
16:15 SS 18 Biofeedback Eğitimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
    H M Mutuş, A Gökgöz Bayar, A İ Anadolulu, Ç Ulukaya Durakbaşa, H Okur
16:18 SS 19 Çocuklarda İdrar Kaçırmada Üroterapi: Erken Dönem Sonuçlarımız
    H Tuğtepe, D T Thomas, C Kastarlı, A Kaynak, N Yıldız, H Alpay , T E Dağlı
16:21 SS 20 Kız Çocuklarda İşeme Disfonksiyonuna Neden Olan Üretral Meatal Anomaliler
    C Taneli, N Kavak Çelik, A Genç, Ömer Yılmaz, H Evrengül, İ Akil, P Ertan
16:24 TARTIŞMA
16:30 TP 21 Sınırda Postmiksiyonel Rezidüsü Olan Nöropatik Mesane Disfonksiyonlu Hastalarda Antikolinerjik Tedavi Sonrasi TAK Gerekliliği
    ŞK Özel , T Tunç, İ Alataş
16:32 TP 22 Erkek Çocuklarda Gündüz İnkontinansina Neden Olan Tam Olmayan Posterior Üretral Valvler
    C Taneli, A Genç, Ö Yılmaz, H Evrengül,  P Ertan, İ Akil
16:36 SS 21 Spina Bifida Hastalığının Çocuklar ve Ailelerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi
    Zeliha Ural, İ Türe, İ Akil, E Eser
16:39 TP 23 Spina Bifida Hastalarında Temiz Aralıklı Kataterizasyon İçin Kullanılan Hidrofilik Kataterler ile Chitosan Kaplı Antibakteriyel Kataterlerin İdrar Yolu Enfeksiyonları Açısından Karşılaştırılması
    Ü Bıçakcı, M Günaydin, D Demirel, E Gün, B Tander, N Özden, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay
16:41 TARTIŞMA
16:45 Oturum 10 Olgu Tartışmaları: Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?
    Mesane Disfonksiyonu
    Yönetici: Nizamettin KILIÇ
    Panelistler: Ş. Kerem ÖZEL, Gökhan GÜNDOĞDU, Dinçer AVLAN
17:30 GÜN SONU
18:00 MEVLANA MÜZESİ ZİYARETİ
19:30 GALA YEMEĞİ (Hilton Garden Inn)

25 Mayıs 2013 Cumartesi
08:30 Oturum 11 Panel-2: Peniste Sekonder Cerrahi
    Yönetici: Erbuğ KESKİN
    Panelistler: Yunus SÖYLET, İbrahim ULMAN
09:10 Oturum 12 Nasıl Yapıyorum?
    Mesane Ekstrofisi-Epispadias Kompleksi
    Yönetici: Ferit BERNAY
    Panelistler: İlhami SÜRER, Güney YILMAZ, Adnan ABASIYANIK, Haluk EMİR
09:55 Tören Prof. Dr. Nur Danişmend'e Onursal Üyelik Madalyası Verilmesi
10:05 ARA
10:30 Oturum 13 Olgu Tartışmaları: En Kötü Komplikasyonum
    Yönetici: Salih ÇETİNKURŞUN
    Panelistler: Ünal ZORLUDEMİR, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Mustafa MELİKOĞLU, Emin BALKAN
11:30 Oturum 14 Serbest Bildiriler: HİPOSPADİAS, DSD, DİĞER
    Oturum Başkanları: Engin GÜNEL, İlhan ÇİFTÇİ
11:30 SS 22 Proksimal Hipospadias Tedavisinde Bracka ve TIPU Tekniklerinin    Sonuçlarının Karşılaştırılması
    E Divarcı, Z Dökümcü, R Ergün, V Elekberova, İ Ulman, A Avanoğlu
11:33 SS 23 TIPU ile Tedavi Edilmiş Hipospadiaslı Hastalarda Dartos Flepi Kullanımı Komplikasyon Oranını Etkiler mi?
    H Tuğtepe, A Kandırıcı, D T Thomas, S Yener, E. T Dağlı
11:38 TARTIŞMA
11:43 SS 24 Konjenital Adrenal Hiperplazili Çocuklarda Feminizan Genitoplasti
    H Okur , Ç Ulukaya Durakbaşa, H M Mutuş, A Güven, M Yıldız, P İşgüven, A İ Anadolulu, M Sert, M A Özen, A Baş
11:46 SS 25 Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastalarda Genital Revizyon Cerrahisi
    F Akbıyık, T Tiryaki, E Mambet, E Şenel, Z Livanelioğlu
11:49 TP 24 Persistan Müllerian Kanal Sendromlu Çocuklarda Laparoskopi Deneyimlerimiz
    R Özcan, Ş Emre, AE Hakalmaz, S Dervişoğlu, O Evliyaoğlu, M Eliçevik, C Büyükünal, Y Söylet, H Emir
11:51 TARTIŞMA
11:56 TP 25 Erkek Çocuklarda İdiopatik Üretroraji
    S Moralıoğlu, A Cerrah Celayir, O Bosnalı
11:58 TP 26 Pediatrik Ürolojide Kaudal Epidural Blok: 5536 Olgu Deneyimi
    M Akın, S Saydam, F Sever, S Özmert, G Keskin , T Kurt
12:00 TP 27 Pelvik Radyoterapi Alan Hastalarda Fertilitenin Korunması
    H Kocaman, G Gürfidan, F Gün, E Darendeliler, T Salman, A Çelik
12:02 TP 28 Düzenli İzlemin Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tedavi Başarısına Etkisi
    Ö Cesur, M Çakar, E Korkmaz
12:04 TARTIŞMA
12:15 Oturum 15 Panel-3: Cinsel Gelişim Bozukluğunda Genitoplasti Teknikleri
    Yönetici: Haluk EMİR
    Panelistler: Murat ÇAKMAK, Fatih AKBIYIK
13:00 ÖDÜL TÖRENİ
  Kongre Bilimsel Kurulu
  En İyi Sözlü Sunum, En İyi Poster, En İyi Video Dallarında
13:10 DEĞERLENDİRME
13:30 VEDA
   
VİDEO SUNUMLARI
  Video sunumları fuaye ve poster salonlarında sürekli gösterimde olacaktır.
  Bu sunumlar ile ilgili tartışmalar aşağıda belirtilen oturumlarda yapılacaktır.
   
V 1 Semptomatik Tip II B Üretral Duplikasyon Olgusunda Transüretral Endoskopik Unroofing
  Ö Cölöğlu, C Parlakgümüş, M Alkan, S H İskit, R Tuncer, Ü Zorludemir
V 2 Transtrigonal Üreteroneosistostomi Sonrası Gelişen Üreter Darlığının Transvezikoskopik Düzeltilmesi: 2 Olgunun Video Sunumu
  H Emir, Ş Emre, M Eliçevik, C Büyükünal, Y Söylet
V 3 Laparoskopik Böbrek Alt Pol Damarının Transpozisyonu -Vasküler '' Hitch''
  M Küçükaydın, Ö Yandım, AB Öztürk
V 4 Nefrektomi Sonrası Bırakılmış Uzun ve Reflülü Distal Üreter Güdüğünün Pnömovezikoskopik Yaklaşımla Çıkarılması
  B Tokar, M S Arda,  A Topaloğlu
V 5 Wilms Tümöründe Laparoskopik Nefrektomi: Olgu Sunumu
  Y Çalışkan , A Parlak,  F Çelik,  N Kılıç,  E Balkan,  H Doğruyol
V 6 Laparoskopik Bilateral Üreteroneosistostomi
  G Küçük, G Göllü, F Khanmammadov, A Yağmurlu
V 7 İdrar Kaçağı Olan Mitrofanoff Prosüdüründe Laparoskopik Apendikovezikostomi Revizyonu
  B Tokar, M S Arda, M Çiftçi
V 8 İnkomplet Diphallus Olgusu: Video Sunumu
  A Parlak, Y Çalışkan, R Malikov, P Yakar, N Kılıç
V 9 Üreteropelvik Darlıkta Transmezokolik Vertikal İnsizyonlu Laparoskopik Piyeloplasti: Patolojiden Normale Üreter Mukoza Geçişinin Gözlenmesi
  B Tokar, M S Arda, M Çiftçi
V 10 Laparoskopik Mesane Divertikülü Eksizyonu: Olgu Sunumu
  A Parlak, Y Çalışkan, Ç Aydın, N Kılıç, E Balkan, H Doğruyol
   
  Video sunumları için soru kabul edilecek oturumlar aşağıda belirtilmiştir:
  V4, V5, V7 Oturum 2
  V3, V9 Oturum 5
  V1, V 10 Oturum 9
  V2, V6 Oturum 8
  V8 Oturum 14
   
POSTERLER
  Poster tartışmaları aşağıda belirtilen programa uygun olarak her posterin başında yapılacaktır;
  Poster Yürüyüşü Programı
  24 Mayıs 2013 Cuma
  15:30 - 16:00
  P1-P6 Moderatör: Mustafa İMAMOĞLU
  P7-P12 Moderatör: Yaşar ERGÖREN
  P13-P18 Moderatör: Sezen ÖZKISACIK
  P19-P24 Moderatör: Levent CANKORKMAZ
  P25-P30 Moderatör: İbrahim ULMAN
  P31-P36 Moderatör: Ali SAYAN
  P37-P41 Moderatör: Murat MUTUŞ
  P42-P48 Moderatör: Suat AYYILDIZ
   
P 1 Hipospadias Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Lokal Testosteron Krem Uygulamasının Değerlendirilmesi; 5 Yıllık Retrospektif Araştırma
  B Çalışkan, B Altan, EB Bulut, A Güven, S Demirbağ, İ Sürer
P 2 Çocuklarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Kime Güvenmeliyiz? Anne-Babaya mı? Çocuğa mı?
  MS Sılay ,  N Göknar , H Kılınçaslan , A Tepeler, M Akçay , T Akman Ö Uysal, M Küçükkoç, F Öktem, A Armağan
P 3 Hipospadias Onarımı Yapılan Hastalarımızda Cerrahi Başarıyı Etkileyen Faktörler
  AE Karakaya, Ç Karaveli
P 4 Alt Üriner Sistem Semptomları Olan Kız Çocuklarda Ultrasonografi ile Üretra Uzunluğunun Değerlendirilmesi
  İ Akil, M Özkol, S Üstündağ, A Genç, Ö Yılmaz, C Taneli
P 5 Çocuklarda Paraüreteral Mesane Divertikülleri
  A Sayan, T Özdemir, O Öztan, Ç Karaveli, C Bilir, A Arıkan
P 6 Çocuklarda Laparoskopik Transperitoneal Nefrektomi
  M Küçükaydın, M Güzel, Ö Yandım, AB Öztürk, NF Aras
P 7 Kurtarıcı Bir Operasyon: Posterior Üretra Defektinin Tam Kat Mesane Flebi İle Onarılması
  Ş Emre, O Uzunlu, R Özcan, M Eliçevik, H Emir
P 8 Wilms Tümöründe Klinik Özellikler ve Tedavi Sonuçları
  B Sevinir, M Demirkaya, Y Çalışkan, F Çelik, C Demiröz,  N Kılıç, E Balkan, B Aytaç, Z Yazıcı,  L Özkan, H Doğruyol
P 9 Tek Merkezde Lazer Litotripsi Tecrübemiz
  Ö Yılmaz, P Ertan, A Genç, C Karadağ, İ Akil, C Taneli
P 10 Stent Kullanılmadan Ameliyat Edilen Hipospadiaslı Hastalarımızda Sonuçlarımız
  AE Karakaya, Ç Karaveli
P 11 Prenatal Hidronefroz, İdrar Yolu Enfeksiyonu veya Karın Ağrısı Bulguları ile Tanı Konulan Üreteropelvik Bileşke Darlığı Olgularımızın Karşılaştırılması
  A Şenaylı, MN Azılı, B Karabulut, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Mambet, E Şenel, T Tiryaki
P 12 Vaginal Atrezisi Olan Rektovestibüler Fistüllü Anal Atrezili Bir Olguda Vestibüler Rektum İle Yeni Vagina Oluşturulması
  A Cerrah Celayir, S Moralioğlu, O Bosnali, OZ Pektaş
P 13 Rat Üst Üriner Obstrüksiyon Modelinde Dekspantenolün Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi
  A Karaman , E Şamdancı, MI Yetiş, A Akatlı, ŞN Kurt, G Öztürk, E Fadıllıoğlu, C Taşdemir, M Demircan
P 14 Lastik Saç Bantı Nedenli Balanit: Olgu Sunumu
  Olga D Ayvaz
P 15 Yeni Açılan Enürezis Polikliniğinden Ön Çalışma Sonuçları
  Ö Boybeyi, T Soyer, İ Özmen, YD Günal, MK Aslan
P 16 Proksimal Hipospadias Onarımında İkinci Tabaka Flepler
  A Aslan, N Arslan, S Arabul
P 17 Çocuklarda Laparoskopik Ürolojide Veress İğnesi Yerine Tam Görüş Sağlayan Mikro-Optik İğne Kullanılabilir mi?
  MS Sılay, A Tepeler, A Sancaktutar, H Kılınçaslan, B Altay, MR Erdem NK Hatipoğlu, M Akçay, T Akman, A Armağan
P 18 Ürolojik Sorunlu Pediatrik Hasta Grubundaki İdrar Kültür Antibiyogramların Değerlendirilmesi
  U Şenel, H İ Tanrıverdi, G C Ekici, Ş. Selim
P 19 Vezikoüretral Reflülü Nadir Bir Olgu: Distal Üreterde Ektopik Açılımlı İnkomplet Duplikasyon
  Hİ Tanrıverdi, U Şenel
P 20 Çocukta Çok Ender Bir Akut Karın Nedeni; İzole Tubal Torsiyon
  KC Sulubulut, B Bahadır
P 21 Travmaya İkincil Renal Arter Yaralanmasında Anjiografik Yaklaşım
  B Türedi, E Ergün, F Khanmemmedov, G Küçük, G Göllü, U Sanlıdilek, M Bingöl-Koloğlu
P 22 Çocuklarda Böbrek Kist Hidatiği
  ME Böleken, M Çevik, ME Dörterler
P 23 Alt Üriner Sistem Semptomları Olan Çocuklarda Eşlik Eden Kabızlığın Rektum Transverse Çapının Ultrasonografik Ölçümü İle Değerlendirilmesi
  İ Akil,  M Özkol, S Üstündağ, A Genç, Ö Yılmaz, C Taneli
P 24 Nadir Bir Olgu: Koronal Mesane Duplikasyonu
  Ş Emre, O Uzunlu, H Durak, B Önal, H Emir
P 25 Endoskopik Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Deneyimin Rolü Nedir?
  İ Çiftci
P 26 Çocukluk Çağı Glans Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni: Fibroepitelial Polip
  A Şencan, C Günşar, H Çayırlı, N Neşe
P 27 Multiple Anomalilerin Eşlik Ettiği Komplet Penil Duplikasyon Olgusunun Cerrahi Yönetimi
  İ Karaca, E Türk, AB Uçan, D Yayla
P 28 Glenn-Anderson Tekniği İle Üreteroneosistostomi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Analizi
  C Taneli, A Genç, Ö Yılmaz, A Gültekin Uyanık,  H Çayırlı, C Karadağ
P 29 Nadir Bir Üretra Anomalisi: Duplikasyon
  T Yıldız, M İşleyen
P 30 Rüptüre Sakrokoksigeal Teratom ve Ektrofiye Olmuş Distal Kolonun Eşlik Ettiği Alışılmadık Bir Split Notocord Sendromu
  A Cerrah Celayir, S Moralıoğlu, O Bosnalı, M Orakdöğen, H Somay
P 31 Künt Batın Travmalı Bir Olguda Çift Toplayıcı Sistem Alt Pol Üreteropelvik Bileşkede Kopma
  SS Ezer, P Oğuzkurt, A Temiz, Demir, A Hiçsönmez
P 32 Nadir Bir Penis Travması Nedeni: Elektrik Süpürgesine Kaptırma
  T Yıldız, M Arpacık, Z İlçe
P 33 Vezikoüreteral Reflüde Dekstranomer/ Hiyaluronik Asid (Dexell) İle Subüreterik Enjeksiyon Uygulaması: Erken Dönem Sonuçlarımız
  H Tuğtepe, T Abdullayev, DT Thomas, A Kandırıcı, N Yıldız , İ Gökçe , H Alpay, TE Dağlı
P 34 İntakt Prepisyumlu Subglanüler Epispadias: Bir Olgu Sunumu
  AE Karakaya, Ö Katı, Ç Karaveli
P 35 Çocuklarda Üç Merkezden Hipospadias Deneyimimiz
  A Musayev, F Hüseynov,  R Soltanov
P 36 Vaginal Agenezi Nedeniyle Başvuran Çift Vaginalı Nadir Bir Olgu: Malformasyon İsimlendirmesinde Güçlük
  A Cerrah Celayir, S Moralıoğlu, O Bosnalı, OZ Pektaş
P 37 Glans Penis Kavernöz Hemanjiomu: Sünnetsiz Bir Hastada Tedavi Seçimi
  MY Özdamar, İ Soyuer
P 38 Tekrarlayan Ateşli İdrar Yolu Enfeksiyonlu Vezikoüreteral Reflülü Hastalarda Risk Faktörlerinin Araştırılması
  H Evrengül, A Şencan, C Günşar, H Çayırlı, P Ertan
P 39 Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım: Nadir Bir Olgu Ve Tedavisi
  M Saraç, Ü Bakal, Mr Onur, T Tartar, Ş Canpolat, A Kazez
P 40 Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu
  N Gülçin, M Mutuş, Aİ Anadolulu, A Aydın, Ç Ulukaya Durakbaşa, H Okur
P 41 Başarısız Hipospadiyasta Foley Sonda Kullanılarak Hızlı İntraoperatif Doku Genişletilmesi
  M Çakmak, G Göllü, G Küçük, B Bahadır
P 42 Enürezis ve Fark Edilmeyen Ektopik Açılımlı Komplet Duplike Üreter  İki Olgu
  U Şenel, Hİ Tanrıverdi
P 43 Nüks Sol Diyafram Hernisiyle Birlikte İntratorasik Böbrek
  ME Boleken, ME Dörterler, D Benzer, MD Aybar
P 44 Gömülü Peniste Sünnet Ve Skar Revizyonu Gözlemlerim
  Olga D Ayvaz
P 45 Proksimal Hipospadiasda Klinik Deneyimlerimiz; 2 Yıllık Retrospektif Çalışma
  B Altan, B Çalışkan, E B Bulut, A Güven, S Demirbağ, İ Sürer
P 46 Nadir Görülen Bir Böbrek Tümörü: Kistik Nefroma
  A Sayan, T Özdemir, Ç Karaveli, F N Narlı, A Arıkan, Ü Bayol
P 47 Subüreterik Enjeksiyon Uygulanmış Hastalarda Vezikoüreteral Reflünün Prognozunu Etkileyen Parametreler
  Ü Bıçakcı, M Günaydın, A B Önaksoy, D Demirel, B Tander, R Rızalar, E Arıtürk,  S Ayyıldız, F Bernay
P 48 Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı Tedavisinde İlk ESWL Deneyimlerimiz
  T Sekmenli, N Sekmenli, M Gündüz, İ Çiftçi