Ana Sayfa Kongreye Davet Kongre Kurulları Ana Konular Kongre Bilimsel Programı Hipospadias Çalıştayı Programı Hemşirelik Kursu

Bildiri Özetleri Sunum Kuralları Genel Bilgiler Kayıt Bilgileri Konaklama Bilgileri Sponsorlarımız Sponsorluk Koşulları Organizasyon İletişim

DEĞERLİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ DOSTLARI,

Pediatrik Üroloji Derneği’nin ilk Ulusal Kongresi’ni İzmir’de düzenlemekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız. Özellikle son yirmi yıl içinde, çocuk ürolojisi alanında, Avrupa ve Amerika’daki hareketliliğin ülkemizde de önemli yansımaları olmuştur. İlerlemenin artan bir ivmeyle sürmesi için o alanda çok çalışmak gerektiği gibi, bilgilerin paylaşılması da değişmez kuraldır. Bu nedenle, çocuk ürolojisine ilgi duyan ve bu hizmeti verenlerin bilimsel toplantılara katılma, birikimlerini konuyla ilgili kişilerle paylaşma, gelişmelerden haberdar olma gereksinimi her koşulda devam edecektir. Türkiye’de yalnızca çocuk ürolojisi yapmak üzere ayrılmış ilk çocuk cerrahı olan Prof. Dr. Acun Gökdemir’in kentinde ve onun öğrencilerinin ev sahipliğinde ilk kongremizi yapıyor olmamızın da ayrı bir önemi vardır.

“Güzel İzmir”, büyük ama kolay yaşanan bir kent olması yanında, kongreler için ideal şehirlerden birisidir. İzmir için yeni bir kazanım olan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin, katılımcılarımızın keyifli bir kongre yaşamalarına olanak sağlayacağına inanıyoruz. Merkezin diğer bir özelliği ise, bu bölgede bilinen en eski yerleşim alanı olan antik Smyrna kentinin yanıbaşında yer almasıdır. Kongre sırasında, İzmir’in ilk kuruluş yeri olduğu düşünülen bu antik kenti ziyaret etme fırsatı bulacaksınız.

Kongrenin ilk gününde, hipospadias onarımında kullanılan güncel tekniklerin deneyimli meslektaşlarımız tarafından canlı uygulamalarının aktarılacağı bir kurs yer almaktadır. Daha önce Pediatrik Ürodinami Kursu, Çocuk Ürolojisinde Görüntüleme Sempozyumu, Vezikoüreteral Reflü Kursu gibi etkinliklerden anımsayacağınız Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi, yenilenen yüzü ve düzenlenen çevresi ile kurs katılımcılarını ağırlayacaktır.

Kongrenin bilimsel programında çocuk ürolojisinin popüler konularının önemli bir bölümü panel ya da konuşmalarda ele alınacak, bu konularla ilgili bildiriler panelleri izleyecektir. Çocuk ürolojisi olgularının önemli bir bölümünü birlikte izlediğimiz çocuk nefrolojisi uzmanları, ortak konularla ilgili oturumlarda kongrenin bilimsel düzeyini arttıracaklar, bilgilerimizi güncelleyecekler ve bizden beklentilerini aktaracaklardır. Kongre yerel düzenleme kurulunda bir çocuk nefroloğunun yer alması bunun işareti sayılabilir.

Çocuk ürolojisi konusunda deneyimli hemşirelerle ve üroterapistlerle çalışmak iyi bir çocuk ürolojisi merkezinin en önemli özelliklerinden olup, bu yönde olanaklar elverdiğince insan gücü yetiştirmek hepimizin öncelikleri arasındadır. Buna katkıda bulunmak amacıyla kongremizde bir çocuk ürolojisi hemşire kursuna yer verilmiş ve bu kursun katılım ücreti çok düşük tutulmuştur. Ekibinizdeki hemşireleri bu olanaktan yararlandırma fırsatını kaçırmayacağınızı ümit ediyoruz.

Derneğimiz, üyelerinin iyi bilinen bilimsel toplantı düzenleme geleneklerini Pediatrik Üroloji Derneği Kongreleri ile sürdürmeye devam edecektir.

Varlığınızla ve katkılarınızla unutulmayacak bir çocuk ürolojisi kongresi için İzmir’de buluşmak dileğiyle ve saygılarımızla.

Ünal ZORLUDEMİR   İbrahim ULMAN
Pediatrik Üroloji Derneği Başkanı   Kongre Başkanı