Ana Sayfa Kongreye Davet Kongre Kurulları Ana Konular Kongre Bilimsel Programı Hipospadias Çalıştayı Programı Hemşirelik Kursu

Bildiri Özetleri Sunum Kuralları Genel Bilgiler Kayıt Bilgileri Konaklama Bilgileri Sponsorlarımız Sponsorluk Koşulları Organizasyon İletişim

PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

 
Kısaltmalar
SSU : 4 dk. sunum ve 3 dk. tartışma süresi
SS : 3 dk. sunum ve 2 dk. tartışma süresi
TP : 2 dk. sunum (en çok 3 slayt)
P : Sunumu olmayan posterler (Tartışma sürelerinde soru alabilir)
V : 4 dk. video sunumu ve 1 dk. tartışma
 
Bildiri özetleri için lütfen bildiri adlarına tıklayınız.
 
Oturum 2   09 Nisan   09:15 - 10:10   Taş , Travma ve Edinsel Böbrek Hastalıkları
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
09:15 TP 2 Turkiyenin batısında ürolitiazisli çocukların metabolik ve demografik özellikleri
Pelin ERTAN [1], Gökhan TEKİN [1], Neşe TEKİN [2], Senem ALKAN [1], Gönül DİNÇ HORASANLI [3]
[1] Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nefroloji BD [2] Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi [3] Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
09:16 SS 3 ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI TEDAVİSİNDE ESWL DENEYİMLERİMİZ
Esra ÖZÇAKIR[1], Levent ÖZÇAKIR[2], Mesut KAÇAR[1], Tamer ALTINDAĞ[3], Hakan ERDOĞAN[4], Oğuzhan DURMAZ[5], Osman DÖNMEZ[5], Nizamettin KILIÇ[1], Emin BALKAN[1]
[1]Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, Bursa [2]Çekirge Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bursa [3]Çekirge Devlet Hastanesi Anestezi Kliniği, Bursa [4]Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Bursa [5]Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nefrolojisi BD, Bursa
09:19 SS 3 ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINA ENDOSKOPİK YAKLAŞIM: İKİ YILLIK DENEYİM
Abdurrahman ÖNEN [1], Mesut SİĞA [1], Murat Kemal ÇİĞDEM [1], Hatun DURAN [2]
 [1] Dicle Üni. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD, [2] Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır
09:22 V 3 Çocuklarda Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreterorenoskopik Yaklaşımımız: 4 yıllık Deneyim
Halil Suat AYYILDIZ, Rıza RIZALAR, Ender ARITÜRK, Burak TANDER, Ferit BERNAY
Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD.
09:26 SSU 4 PREPUBERTAL ÇOCUKLARDA URETEROSKOPİK TAŞ TEDAVİSİ
Keramettin Uğur ÖZKAN,Vedat BAKAN,Ayhan MİL, Şenol ÖZTÜRK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD
09:30-09:40 TARTIŞMA 10  
09:40 SS 3 Deneysel künt böbrek yaralanmasında idrar N-Asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin araştırılması
Alpaslan HANBEYOĞLU (1), Ahmet KAZEZ (1), Bilal ÜSTÜNDAĞ (2), Nusret AKPOLAT (3), Ş. Kerem ÖZEL (1)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (1) Çocuk Cerrahisi, (2) Klinik Biyokimya ve (3) Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları, Elazığ
09:43 TP 2 GENİTOÜRİNER TRAVMALARA YAKLAŞIM
[1] Abdurrahman ÖNEN, Murat Kemal ÇİĞDEM [1], Mesut SİĞA [1], Hatun DURAN [2]
[1] Dicle Üni. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD, [2] Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır
09:45 TP 2 TRAVMATİK URETRAL STENOZ: BUKKAL MUKOZA İLE TRANSPUBİK URETRA ONARIMI
Gökhan Güler, Murat Alkan, Recep Tuncer, Erbuğ Keskin, Ünal Zorludemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
09:47 TP 2 Çocukluk Çağında Travmatik Böbrek ve Mesane Yaralanmaları
Ali SAYAN, Ahmet ARIKAN, Mehmet CAN, Sefer Tolga OKAY, Mete KAYA, Tunç ÖZDEMİR, Fadime Nurdan ŞİMŞEK, Yağmur ARPAZ
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Yenişehir/İZMİR
  P 0 Künt batın travmalarında geç dönem BT kesitleri ihmal edilmemelidir.
Op.Dr.Abdullah Yıldız(1),Op.Dr.Çetin Ali Karadağ(2),asist.Dr.Süleyman Çelebi (3),DoçDr.Ali İhsan Dokucu(4)
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Çocuk Cerrahi Kliniği.Şişli-İstanbul
  P 0 ANOGENİTAL YARALANMA EŞİTTİR CİNSEL İSTİSMAR (MI?)
Gülnur GÖLLÜ [1], Gül PAMUKÇU[]
Şırnak Devlet Hastanesi, [1] Çocuk Cerrahisi, [2]Acil Servis
  P 0 Paraplejik erkek çocuklarda karşılaşılan üretral sorunlar. Olgu sunumu
Ümit Nusret BAŞARAN [1], Mustafa İNAN [1], Burhan AKSU [1], Neşe ÖZKAYIN [2]
[1]: Trakya Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Edirne [2]: Trakya Ün. Tıp Fak. Çocuk Nefrolojisi BD, Edirne
09:49 TP 2 Çocuklarda Adrenal Bezi Bölgesine Laparoskopik Yaklaşım Alternatifleri
Baran Tokar [1], Dilşad Demet[1], Özgür Aktaş[1], Oktav Bosnalı[2], Huseyin Ilhan[1]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir[1]. Yalova Devlet Hastanesi, Yalova[2].
09:51-09:59 TARTIŞMA 8  
  P 0 ANTİBİYOTERAPİ İLE DÜZELME GÖRÜLEN KSANTOGRANÜLOMATÖZ PYELONEFRİTLİ BİR OLGU SUNUMU
İlknur Banlı Cesur, Murat Alkan, Recep Tuncer, Erbuğ Keskin, Ünal Zorludemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
  P 0 Karaciğer Sağ Lob Tutulumu İle Seyreden Sol Ksantogranülomatöz Pyelonefrit: Nadir Bir Olgu Sunumu
Abdurrahman Karaman(1), Emine Şamdancı(2), Metin Doğan(3), Rauf Tuğrul Aksoy(1), Ahmet Sığırcı(3), Mehmet Demircan(1)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (1)Çocuk Cerrahisi AD; (2) Patoloji AD; (3) Radyoloji AD
  P 0 Çocuklarda Nefrektomi Nedenlerinin Analizi
Ali SAYAN[1], Ahmet ARIKAN[1], Mehmet CAN[1], Tunç ÖZDEMİR[1], Hasan TURAN[1], Mete KAYA[1], Ümit BAYOL[2]
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği [1] ve Patoloji Laboratuvarı [2] Yenişehir, İzmir
  P 0 ÇOCUKLARDA RENAL HASTALIKLARDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ
Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Kadri Cemil SULUBULUT, Mustafa Erman DÖRTERLER, Özlem YANDIM, Serkan ARSLAN, Ahmet Burak DOĞAN, Ali ASLAN, Mehmet UYSAL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD
  P 0 Hidronefroz Nedeni Olan Pelvik Yerleşimli Kist Hidatik Olguları
Ali SAYAN[1], Ahmet ARIKAN[1], Tunç ÖZDEMİR[1], Ahsen KARAGÖZLÜ AKGÜL[1], Özge ATACAN[1], Ümit BAYOL[2]
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği[1] ve Patoloji Laboratuvarı[2] Yenişehir, İzmir
  P 0 Sıçanlarda, böbrek iskemi-repefüzyon hasarına, halofuginon’un anti-inflamatuvar etkisi
Kıvılcım Karadeniz Cerit (1), Halil Tuğtepe (1), Berna Karakoyun (2), Meral Yüksel (3), Naziye Özkan (4), Şule Çetinel (5), Berrak Ç. Yeğen (6), E. Tolga Dağlı (1)
Marmara Ün, Fak, Sağlık Bilimleri Fak, Hemşirelik Bölümü, İstanbul (3)
09:59 SS 3 ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİK PERİTON DİYALİZ KATETERİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ
Mesut KAÇAR[1], Oğuzhan DURMAZ[2], Esra ÖZÇAKIR[1], Mercan ÇELENK[2], Osman DÖNMEZ[2], Nizamettin KILIÇ[1], Emin BALKAN[1], Hasan DOĞRUYOL[1]
[1] Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa [2] Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Bursa
10:02-10:10 TARTIŞMA 8  
 
Oturum 4   09 Nisan   11:30 - 12:15   Antenatal Tanılı Üriner Anomaliler
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
11:30 SSU 4 İNTRAAMNİOTİK BASINÇTAKİ ARALIKLI ARTIŞLAR TAVŞAN FETÜSLERİNDE ÜRİNER SİSTEM GELİŞİMİNİ BOZMAKTADIR
İbrahim KARNAK [1], Pergin ATİLLA [2], Sevda MÜFTÜOĞLU [2]
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD [1] ve Histoloji ve Embriyoloji AD [2], Ankara
11:34 SS 3 Tavşanlarda Oluşturulan Unilateral Parsiyel Üreter Obstrüksiyonunda Diüretik Renal Sintigrafi Ve Dinamik Magnetik Rezonans Ürografi Sonuçları
Mehmet YAZICI, Halil Suat AYYILDIZ, Ender ARITÜRK, RIZA RIZALAR, Burak TANDER, Ferit BERNAY.
Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD.
11:37-11:44 TARTIŞMA 7  
11:44 TP 2 Abdominal Fetal Anomalilerin Tanısında Fetal MR’ın Yeri
İbrahim ADALETLİ1, Yiğit ÖZPEYNİRCİ1, Sebuh KURUĞOĞLU1, Haluk EMİR2, Mehmet ELİÇEVİK2 S.N.Cenk BÜYÜKÜNAL2, Rıza Madazlı3 Yunus SÖYLET2
1)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD, İSTANBUL 2)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ AD, ÇOCUK ÜROLOJİSİ BD, İSTANBUL 3)İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD, İSTANBUL
11:46 SS 3 POSTERİOR ÜRETRAL VALV HASTALARINDA ÜST VE ALT ÜRİNER SİSTEM İN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P Oğuzkurt[1], SS Ezer[1], E İnce[1], A Temiz[1], N Cengiz[2], A Hiçsönmez[1]
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, [1]Çocuk Cerrahisi ve [2]Pediatrik Nefroloji Anabilim Dalı, Ankara
11:49 SS 3 POSTERİOR ÜRETRAL VALV: 52 OLGUNUN ANALİZİ
Abdurrahman ÖNEN [1], Mesut SİĞA [1], Murat Kemal ÇİĞDEM [1], Hatun DURAN [2]
[1] Dicle Üni. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD, [2] Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır
11:52 TP 2 Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi
Ş. Kerem ÖZEL [1], Alpaslan HANBEYOĞLU[1], Ünal BAKAL[2], Ahmet KAZEZ[1]
[1]Fırat Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D., Elazığ [2]Adıyaman Devlet Hastanesi, Adıyaman
  P 0 İNFRAVEZİKAL TIKANIKLIĞIN NADİR BİR NEDENİ: ANTERİOR ÜRETRAL VALV VE DİVERTİKÜL
Akıle Sarıoğlu-Büke, Nergül Çördük, Şenol Bağcı, Seniha Esin Odabaş
Pamukkale Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD
11:54-12:02 TARTIŞMA 8  
12:02 TP 2 İntrauterin hidronefroz bulgusu ile tanı konan Vezikoüreteral Reflülü olguların değerlendirmesi
Günay Ekberli, Doğuş Çalışkan, Zeliha Akış, Emrah Şenel, Fatih Akbıyık, Ziya Livanelioğlu, Halil Atayurt, Tuğrul Tiryaki
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
12:04 SSU 4 Multikistik Displastik Böbrekte İnvolüsyon Tahmin Edilebilir mi?
Sibel Tiryaki[1], Akgün Yılmaz Alkaç[2], Erkin Serdaroğlu[2], Mustafa Bak[2], Ali Avanoğlu[1], İbrahim Ulman[1]
[1]Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı [2]Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı
12:08-12:15 TARTIŞMA 7  
 
Oturum 7   09 Nisan   14:35 - 15:00   Hidronefroz
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
14:35 TP 2 ANTENATAL VE POSTNATAL İKİNCİ HAFTA ULTRASONOGRAFİLERİNİN CİDDİ HİDRONEFROZU BELİRLEMEDEKİ YERLERİ
Meral TORUN BAYRAM (1), Alper SOYLU (2), Demet ALAYGUT (3), Mehmet TÜRKMEN (4), Salih KAVUKÇU (5)
Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. Çocuk Nefroloji B.D.
14:37 TP 2 Üreteropelvik bileşke darlık tedavisinde ‘Modifiye Y-V pyeloplasti’ ‘Dismembred pyeloplasti’ ile aynı başarıyı verir mi?
FF Önol, B Arslan, R Topaktaş, O Fikri, ŞY Önol
(1) Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya (2) Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi , Üroloji Kliniği, İstanbul
14:39 TP 2 Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyeloplastinin klinik sonuçlara etkisi: Ön çalışma
Ünal BAKAL[1], Ş. Kerem ÖZEL[2], Mehmet Saraç[3], Ahmet Kazez[2]
[1]Adıyaman Devlet Hastanesi, Adıyaman [2]Fırat Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D., Elazığ [3]Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
14:41 TP 2 İnkomplet çift toplayıcı sistemde alt pol üreteropelvik bileşke obstrüksiyonlarının tedavisinde pyeloüreterostomi
Dinçer AVLAN (1), Gökhan GÜNDOĞDU (1), Ali DELİBAŞ (2), Ali NAYCI (1)
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD
14:43 V 43 LAPAROSCOPIC ASSISTED PYELOPLASTY IN AN-EIGHT-DAY BABY
Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ahmet Burak DOĞAN, Ali ASLAN, Serkan ARSLAN, Mustafa Erman DÖRTERLER, Kadri Cemil SULUBULUT, Özlem YANDIM, Mehmet UYSAL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD
  P 0 Retrokaval ureter: çocukluk çağı hidronefroz sebebi
Gökhan Güler, Murat Alkan, Recep Tuncer, Erbuğ Keskin, Ünal Zorludemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
  P 0 KOMPLET MESANE DUPLİKASYONU SAPTANAN BİR OLGUNUN UZUN SÜRELİ CERRAHİSİZ İZLEMİ
SS Ezer, P Oğuzkurt, E İnce, A Temiz, A Hiçsönmez
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
  P 0 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM OBSTRUKSİYONU İLE BAŞVURAN BİR KONJENİTAL ÜRETRAL DİVERTİKÜL OLGUSU
H Murat Mutuş, Ahmet Baş, Müzeyyen Sert, Mehmet Ali Özen, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Hamit Okur
SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
  P 0 ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİ YARDIMI İLE PYELOPLASTİ
Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ahmet Burak DOĞAN, Özlem YANDIM, Serkan ARSLAN, Mustafa Erman DÖRTERLER, Kadri Cemil SULUBULUT, Ali ASLAN, Mehmet UYSAL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD
  P 0 FETAL HİDRONEFROZLARIN ANTENATAL VE POSTNATAL SEYRİ
Nazile Ertürk
ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ, ANKARA
14:47 TP 2 ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ MASUM MU?
Abdurrahman ÖNEN [1], Mesut SİĞA [1], Murat Kemal ÇİĞDEM [1], Hatun DURAN [2]
 [1] Dicle Üni. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD, [2] Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır
14:49-15:00 TARTIŞMA 11  
 
Oturum 10   09 Nisan   16:05 - 16:50   Mesane Ekstrofisi, Rekonstrüktif Üroloji
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
16:05 SS 3 ÇOK KÜÇÜK HACIMLI MESANE EKSTROFİLERİNİN KAPATILMASINDA VE BAŞARISIZ EKSTROFİ ONARIMLARININ İKİNCİL TEDAVİSİNDE UYGULANAN R.A.M.F YÖNTEMİNİN GEÇ SONUÇLARI
Mehmet Eliçevik(2),Rahşan Özcan(1),Şenol Emre(1),S.N. Cenk Büyükünal(2)
Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı (2),Çocuk Cerrahisi Anabilim D(1),Cerrahpaşa TF Istanbul Üniversitesi
  P 0 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MESANE EKSTROFİSİ KAPATILMASI SONRASI VAJİNADA DEV TAŞ OLUŞUMU VE HİDRONEFROZ OLUŞMASI SORUNU: İLGİNÇ BİR OLGU SUNUMU
Rahşan ÖZCAN(1), Şenol Emre(1), Mehmet ELICEVIK(1),S.N. Cenk BUYUKUNAL(1), John P. GEARHARDT(2)
(1)Çocuk Ürolojisi Bilim D, Çocuk Cerrahisi Anabilim D,Cerrahpaşa TF,(2)J Hopkins Çocuk Ürolojisi Kliniği
16:08 TP 2 Mesane Ekstrofisine Bağlı Karın Ön Duvarı Defektinin ‘’Anterolateral Uyluk Deri-Vastus Lateralis Kas-Fasya Lata’’ Birleşik Flebi ile Onarımı
Tahsin Oğuz Acartürk, Murat Alkan, Recep Tuncer, Erbuğ Keskin, Ünal Zorludemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
16:10-16:15 TARTIŞMA 5  
16:15 TP 2 EFFICACY OF BULKING AGENTS TO ACHIEVE CONTINENCE AFTER FAILED BLADDER NECK REPAIR IN EXSTROPHY PATIENTS
İlhami SÜRER, Bahadır ÇALIŞKAN, S.Waisullah PADHSHAH,Cüneyt ATABEK, Ahmet GUVEN, Suzi DEMİRBAĞ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Cerrahisi AD
16:17 TP 2 ÇOCUKLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİNDE FARKLI TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mesut KAÇAR, Yusuf ÇALIŞKAN, Ünal ADIGÜZEL, Kemal AĞENGİN, Esra ÖZÇAKIR, Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa
16:19 SSU 4 İleal mesane ogmentasyonunda mesane perforasyonunun etiyolojisini belirlemede floresan moleküler görüntüleme yönteminin kullanılması
Arzu ŞENCAN, Aydın ŞENCAN, Brian J. MINNILLO, Andres D. SILVA, Hiep T. NGUYEN
Harvard Ün. Tıp Fak. Boston Çocuk Hastanesi, Üroloji Kliniği, Boston, USA
16:23 SS 3 Tek taraflı nonfonksiyone böbrekli pediatrik hastalarda üreterosistoplasti
Tunç ÖZDEMİR, S. Tolga OKAY, Ahmet ARIKAN
SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
16:26 TP 2 Nefrektomisiz Üreterosistoplasti: Yeni Bir Teknik
İbrahim Ulman[1],Kamer Polatdemir[1],Hüseyin Evciler[2],Ali Avanoğlu[1]
[1] Ege Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD [2] Dr Behçet Uz Çocuk Hastlalıkları ve CerrahisiEğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi
16:28-16:38 TARTIŞMA 10  
  P 0 Cerrahi Onarım Uygulanmış Mesane Ekstrofisi Olgusunda Sorunsuz Gebelik ve Vajinal Yolla Doğum
İbrahim Ulman, Deniz Ersayın, *İbrahim Kalelioğlu, *Funda Güngör Uğurlucan, Ali Avanoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, Çocuk Üroloji BD , İzmir, *İstanbul Üniversitesi ÇAPA Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul
  P 0 MESANE EKSTROFİSİ ONARIMI SONRASINDA BAŞARILI BİR GEBELİK
Fatma Devran BILDIRCIN, Halil Suat AYYILDIZ, Miğraci TOSUN, Ender ARITÜRK, Erdal MALATYALIOĞLU , Mehmet SAKINCI.
Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD.
16:38 V 4 Mesane agenezisinde laparoskopik üreterokütanostomi, takiben sigmoid poş kolon mesane rezervuarı ve Mitrofanoff prosüdürü
Baran Tokar, Dilşad Demet
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Eskişehir
16:42 V 4 Vajinal Ektopik Üretere Bağlı İnkontinansın Total Endoskopik Tedavisi
İbrahim ULMAN, Emre DİVARCI, Ali AVANOĞLU
Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A. Dalı, Pediatrik Üroloji B. Dalı, İzmir
16:46-16:50 TARTIŞMA 4  
 
Oturum 12   10 Nisan   08:30 - 09:10   Testis
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
  P 0 Henoch Schonlein Nefriti tablosu ile gelen erkek çocuk olguda, torsiyon olmaksızın gelişen testiküler nekroz: Literatürde bilinen ikinci vaka
Akgün ORAL [1], Murat YİĞİTER [1], Binali FIRINCI [1], Muhammet DEMİR[1], Ahmet Bedii SALMAN[1]
[1] ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
  P 0 POLİORŞİLİ BİR OLGUNUN SUNUMU
Yavuz YILMAZ[1] , İbrahim Onur ÖZEN [2]
[1] Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Çocuk Cerrahisi Uzmanı [2] Gazi Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD
  P 0 Nadir bir akut skrotum nedeni: Behçet hastalığına bağlı tekrarlayan epididimo-orşit.
Canan Ceran (1), Hamdi Özcan (2), Tuğrul Aksoy (1)
1)İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, 44280, Malatya 2)İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, 44280, Malatya
  P 0 Sertoliform kistadenoma : nadir bir testiküler kitle nedeni
Dogus Caliskan*, Ayper Kacar**, Emrah Senel*, Fatma Demirel***, Tugrul Tiryaki*
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji onkoloji eğitim ve Araştırma Hastanesi * Çocuk Cerrahisi kliniği **Patoloji Departmanı ***Çocuk Endokrinoloji Kliniği
08:30-08:32 TARTIŞMA 2  
08:32 TP 2 Pratisyen hekimlerin sünnetle ilgili bilgi düzeyleri
Levent CANKORKMAZ[1], Selma ÇETİNKAYA [2], Gökhan KÖYLÜOĞLU [1]
[1] Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak, Çocuk Cerrahisi, Sivas, Türkiye [2] Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak, Tıp Eğitimi, Sivas, Türkiye
  P 0 Nadir bir anomali: Penil agenezi
Dilşad Demet, Mehmet Çiftçi, Hüseyin İlhan, Baran Tokar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Eskişehir
  P 0 Yenidoğan Sünneti
H Murat Mutuş
Kadıköy Şifa Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
08:47-08:55 TARTIŞMA 3  
08:35 TP 2 Intra-abdominal testislerde Fowler-Stephens Orşiopeksi gerekli mi?
YŞ Önol(1), FF Önol(2), O Köse(1), M Cilli(1)
(1) Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi , Üroloji Kliniği, İstanbul (2) Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya
  P 0 PALPE EDİLEMEYEN TESTİSLİ ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİ
Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Serkan ARSLAN, Ali ASLAN, Ahmet Burak DOĞAN, Özlem YANDIM, Kadri Cemil SULUBULUT, Mustafa Erman DÖRTERLER, Mehmet UYSAL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD
08:37 TP 2 ÇOCUKLARDA TESTİKÜLER MİKROLİTİYAZİS
Meltem Çağlar (1), Çiğdem Ulukaya Durakbaşa (1), H. Murat Mutuş (1), Ebru Zemheri (2), Ali İhsan Anadolulu (1), Mevlit Korkmaz (1), Ayla Güven (3), Hamit Okur (1)
S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi (1), Patoloji (2) ve Çocuk Endokrinolojisi (3) Klinikleri, İstanbul
  P 0 ÇOCUKLARDA TESTİKÜLER MİKROLİTİYAZİS
Bülent Petik[1], Musa Abeş[2], Mehmet İnan[3]
Adıyaman Devlet Hastanesi Radyoloji [1], Çocuk Cerrahisi[2] ve Patoloji[3] Klinikleri, Adıyaman
08:39 TP 2 Varikoselde Laparoskopik Palomo Operasyonu
Baran Tokar, Dilşad Demet, Özgür Aktaş, Hüseyin İlhan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Eskişehir
08:41 TP 2 ÇOCUKLARDA TESTİS PROTEZİ YERLEŞTİRİLMESİ
Neslihan ÇELİK(1), Saniye EKİNCİ(2), İbrahim KARNAK(3), Arbay Özden ÇİFTÇİ(4), Feridun Cahit TANYEL(5), Mehmet Emin ŞENOCAK(6)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
08:43 TP 2 ADÖLESAN VARİKOSELİ: 31 OLGUNUN ANALİZİ
Vedat Bakan(1), Bülent Altunoluk(2), Keramettin Uğur Özkan (1), Ayha Mil(1), Mustafa Eren(2), Şenol Öztürk(1)
KSÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ AD(1), ÜROLOJİ AD (2)
08:45 TP 2 ÇOCUKLARDA LAPARASKOPİK PALOMO PROSEDÜRÜNÜN ETKİNLİĞİ
Kemal AĞENGİN, Mesut KAÇAR, Ünal ADIGÜZEL, Fatih ÇELİK, Nizamettin KILIÇ, Emin BALKAN, Hasan DOĞRUYOL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, Bursa
08:47-08:55 TARTIŞMA 8  
08:55 SS 3 Ratlarda kısa aralıklı kontrollü reperfüzyonun testisi iskemi-reperfüzyon hasarından koruyucu etkisi
Sezen ÖZKISACIK [1], Mesut YAZICI [1], Mukadder SERTER [2], Nil ÇULHACI [3], A.Onur ERDEM [1], Özge DURMAZ [1], M.Harun GÜRSOY [1]
[1] Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD [2] Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Biyokimya AD [3] Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Patoloji AD
  P 0 Over iskemi-reperfüzyon hasarında aşamalı detorsiyonun overi koruyucu etkisi var mıdır?
Sezen ÖZKISACIK [1], Mesut YAZICI [1], A.Onur ERDEM [1], Özge DURMAZ [1], Nil ÇULHACI [2], M.Harun GÜRSOY [1]
[1] Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, [2] Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Patoloji AD
08:58 SS 3 DENEYSEL LAPAROSKOPİK SPERMATİK DAMAR LİGASYONUNDA EGF’NİN TESTİS KORUYUCU OLARAK ETKİNLİĞİ
Reha Sermed AYGÖREN[1], Ömer YILMAZ [1], Fatma TANELİ [2], Nalan NEŞE [3], Abdülkadir GENÇ [1], Can TANELİ [1], Cüneyt GÜNŞAR [1], Aydın ŞENCAN [1], Erol MİR[1]
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi [1], Biyokimya ve Patoloji [3] Anabilim Dalları, Manisa
09:01 SSU 4 OBEZİTE PUBERTAL ERKEK ÇOCUKLARDA TESTİS FONKSİYONUNU ETKİLER Mİ?
Fatma TANELİ[1], Betül ERSOY[2], Bayram ÖZHAN[2], Mehmet ÇALKAN[1], Ömer YILMAZ[3], Gönül DİNÇ[4], Abdülkadir GENÇ[3], Can TANELİ[3]
[1] Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Manisa [2] Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hast. AD, Endokrinoloji BD, [3] Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Manisa [4] Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Manisa
09:05-09:10 TARTIŞMA 5  
 
Oturum 16   10 Nisan   11:35 - 12:30   Hipospadias, Cinsel Gelişim Bozuklukları
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
11:35 TP 2 Proksimal hypospadias ve ağır kordi anomalisi olan olgular için uyguladığımız,iki seanslı "prepusyal damarlı ada flebi ile üretral pleyt oluşturma" yöntemi ve sonuçları
Şenol Emre(1), Rahşan Özcan(1), Yunus Söylet(1),Ebru Yeşildağ(2),Cem Sultan Kara(3),S.N. Cenk Büyükünal(1)
(1)Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,Cerrahpaşa T.F,(2)Tekirdağ Namık Kemal Tıp F Çocuk Cerrahisi Anab D,(3)Çocuk Cerrahisi Uzmanı
11:37 TP 2 AĞIR HİPOSPADİAS CERRAHİ TEDAVİSİNDE SNODGRASS VE BRACKA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Emre Divarcı, Deniz Ersayın, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Pediatrik Üroloji BD, İzmir
11:39 TP 2 İki Seanslı Primer Proksimal Hipospadias Onarımında Uygulanan Prepisyum İç Yüzünün Pediküllü Flep Olarak Glans Orta Hat İçerisine Yerleştirilmesi Yönteminin Ön Sonuçları
Rıza RIZALAR, H.Suat AYYILDIZ, Ender ARITÜRK, B.Dilek Demirel, Ferit BERNAY
Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD.
11:41 TP 2 PROKSİMAL HİPOSPADİAS ONARIMINDA ÇİFT SEANSLI BRACKA TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ
Mesut KAÇAR, Ünal ADIGÜZEL, Kemal AĞENGİN, Fatih ÇELİK, Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa
  P 0 İkincil hipospadias onarımında bukkal mukoza grefti: güvenilir bir ekstragenital doku
Tunç ÖZDEMİR, Şamil KUDAY, Hasan TURAN, Ahmet ARIKAN
SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
11:43-11:50 TARTIŞMA 7  
11:50 TP 2 NORMAL VE HİPOSPADİASLI HASTALARIN PREPİSYUMUNDA BÜYÜME FAKTÖR SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tutku SOYER[1], Şebnem AYVA [2], Pınar ATASOY [2], Mustafa Kemal ASLAN [1], Murat ÇAKMAK [1]
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi [1] ve Patoloji [2] Anabilim Dalları, Kırıkkale
11:52 TP 2 TIPU Ameliyatı sonrası fistül oluşumunun önlenmesinde fleb uygulamalarının etkinliği
Dinçer AVLAN, Gökhan GÜNDOĞDU, Ali NAYCI, Selim AKSÖYEK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD.
11:54 SS 3 DİSTAL HİPOSPADİAS OLGULARINDA SINIRLI ÜRETRAL MOBİLİZASYONLA EKSANTRİK SİRKÜMMEATAL FLEPLİ ONARIM
S. Ekinci(1), B. İ. Büyükyavuz(2) , A.Ö. Ciftci(3) , İ. Karnak(4) , M.E. Şenocak(5)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
11:57 V 4 DİSTAL HİPOSPADİAS(MEGAMEATUS):PİRAMİD TEKNİĞİ
Çisem AKYILDIZ, İbrahim ULMAN, Ali AVANOĞLU
Ege Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD,İZMİR
  P 0 Hipospadias onarımında gergin glansın önlenmesi için neoüretranın dorsal prepusyal ada flebi (DPAF) ile ogmentasyonu
FF Önol(1), YŞ Önol(2), EC Polat(2), A Şimşek(2), C Ersöz(2)
(1) Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya (2) Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi , Üroloji Kliniği, İstanbul
  P 0 HİPOSPADİAS PANSUMANI İÇİN YENİ VE PRATİK BİR ÖNERİ:ALLEVYN®
Salih Çetinkurşun, Adnan Narcı, Evrim Özkaraca Boyacı, Serdar Mıngır
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
  P 0 PENOSKROTAL WEB DÜZELTİLMESİNDE İÇ PREPİSYUM KULLANILARAK VENTRAL PENİL CİLT ELONGASYON TEKNİĞİ
İlhami SÜRER
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Etlik- Ankara
12:01-12:09 TARTIŞMA 8  
12:09 SS 3 Feminizan genitoplasti uygulanan konjenital adrenal hiperplazi hastalarında revizyon cerrahisi
Zeliha Akış, Günay Ekberli, Doğuş Çalışkan, Fatih Akbıyık, Emrah Şenel, Ziya livanelioğlu, Halil Atayurt, H. Tuğrul Tiryaki
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kilniği
12:12 SS 3 KONJENİTAL UTEROVAJİNAL ANOMALİLERE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Ünal ADIGÜZEL, Mesut KAÇAR, Kemal AĞENGİN, Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, Bursa
12:15 TP 2 YENİDOĞAN KIZ ÇOCUKLARINDA KLİTORİS UZUNLUĞU
Fatih AKBIYIK, Alev OĞUZ KUTLU
Dışkapı Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği
12:17 TP 2 Kuşkulu Genitalyalı Kız Çocuklarda Klitoroplasti
N Çelik (1), S Ekinci (2), AÖ Çiftçi (3), İ Karnak (4), ME Şenocak (5)
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
12:19 TP 2 Kız Hastalarda Ürogenital Sinüs Mobilizasyonu : Erken Cerrahi Sonuçlarımız
(1) Halil TUĞTEPE, (1) Birgül KARAASLAN, (2) Zeynep ATAY, (2) Serap DEMİRCİOĞLU, (2) Abdullah BEREKET, (1) E. Tolga DAĞLI
(1) Marmara Ün, Tıp Fak, Çocuk Cerrahisi ABD, Çocuk Ürolojisi BD, İstanbul (2) Marmara Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul
  P 0 KUŞKULU GENİTALYA OLGULARINDA CERRAHİ TEDAVİ: 20 YILLIK DENEYİMİMİZ
Mustafa KÜÇÜKAYDIN [1], Serkan ARSLAN [1], Ahmet Burak DOĞAN [1], Mehmet UYSAL [1], Mustafa Erman DÖRTERLER [1], Kadri Cemil SULUBULUT [1], Ali ASLAN [1], Özlem YANDIM [1], Mustafa KENDİRCİ [2], Selim KURTOĞLU [2]
[1]Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, [2]Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Bilim Dalı
  P 0 Menstrüasyon Varlığında Hematokolpos: Uterus Didelfis Obstrükte Hemivajen ve İpsilateral Renal Agenezili Olgu (Herlyn-Wener-Wunderlich Sendromu)
 Vedat Bakan (1) Deniz Cemgil Arıkan (2) Bülent Altunoluk (3) Ayhan Mil (4)
1:Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 2: Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 3: Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4: Asist. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
  P 0 ÇOCUKLUK ÇAĞI PARAOVARYAN KİTLE AYIRICI TANISINDA NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR: MİYOMA
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa(1), H Murat Mutuş(1), Ahmet Baş(1), Berrin Güçlüer(2), Ayla Güven(3), Mehmet Ali Özen(1), Müzeyyen Sert(1), Hamit Okur(1)
(1)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği (3)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği
  P 0 Şemseddin-i İtaki’nin (1570-1640) Resimli Anatomi Atlası’nda ürogenital anatomi tasvirleri
Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ
Fırat Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D., Elazığ
12:21-12:30 TARTIŞMA 9  
 
Oturum 18   10 Nisan   14:15 - 15:15   VUR, Üreterovezikal Bileşke
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
14:15 TP 2 VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN KAPANMASINDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN ÖNEMİ
Meral TORUN BAYRAM(1), Salih KAVUKÇU (2), Mehmet TÜRKMEN (3), Belde KASAP (4), Alper SOYLU (5)
Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. Çocuk Nefroloji B.D.
14:17 TP 2 PIC (POSİTİONAL INSTİLATİON OF CONTRAST) SİSTOGRAM UYGULAMASI:ÖN SONUÇLARIMIZ
Can TANELİ[1], ÖmerYILMAZ[1], İpek AKİL[2], Abdülkadir GENÇ[1]
[1]Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Manisa [2]Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hast AD, Çocuk Nefrolojisi BD, Manisa
14:19 SS 3 Alt üriner sistem fonksiyon bozukluğu olan çocuklarda; vezikoüreteral reflü sıklığı ve böbrek hasarı, idrar yolu enfeksiyonu ilişkisi
Dinçer AVLAN (1), Gökhan GÜNDOĞDU (1), Ali DELİBAŞ (2), Ali NAYCI (1)
(1) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD (2) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD
14:22 TP 2 Primer Vezikoüreteral Reflüsü olan İnfantlarda Mesane Disfonksiyonu
Suzi DEMİRBAĞ, Cüneyt ATABEK, Bahadır ÇALIŞKAN, Ahmet GÜVEN, M. Turgay SAKARYA, İlhami SÜRER, Haluk ÖZTÜRK
GATA Çocuk Cerrahi AD.
14:24 TP 2 Bilateral ekstravezikal üreteral reimplantasyon sonrası mesane atonisi sık mı görülür?
FF Önol(1),ŞY Önol(2), MR Erdem(2), A Akbaş(3), Baran Antar(2), OM İpek(2)
(1) Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya (2) Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi , Üroloji Kliniği, İstanbul (3) Erzincan Askeri Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzincan
14:26-14:34 TARTIŞMA 8  
14:34 TP 2 Transvezikoskopik “Cohen” tipi üreteroneosistostomi: Orta dönem izlem sonuçları.
Haluk EMİR, Emil MAMADOV, Mehmet ELİÇEVİK, Cenk BÜYÜKÜNAL, Yunus SÖYLET
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
14:36 SS 3 PRİMER VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİNDE HANGİ SEÇENEK? ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ YA DA ERKEN GİRİŞİM?
Murat Mutuş (1), Nurdan Yıldız(2), Hamit Okur(1), Çiğdem Ulukaya Durakbaşa(1), A.Nadir Tosyalı(1), Pınar Turhan(2), Cengiz Candan(2), Ahmet Baş(1), M.Ali Özen(1), Muzeyyen Sert(1)
(1)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği
14:39 TP 2 DMSA değerlendirmesi primer vezikoüreteral reflülü çocuklarda STING prosedürünün başarısızlığını önceden belirleyebilir mi?; 132 olgunun değerlendirilmesi
Doğuş Çalışkan, Zeliha Akış, Günay Ekberli, , Fatih Akbıyık, Emrah Şenel, Ziya Livanelioğlu, Halil Atayurt, Tuğrul Tiryaki
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
14:41 SSU 4 ÇOCUKLARDA YÜKSEK DERECELİ REFLÜLERDE ÇİFT HIT TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ. 5 YILLIK DENEYİM
İlhami SÜRER, Bahadır ÇALIŞKAN, S.Waisullah PADHSHAH,Cüneyt ATABEK, Ahmet GUVEN, Suzi DEMİRBAĞ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Etlik- Ankara
  P 0 Endoskopik Deflux Enjeksiyonu Deneyimlerimiz
Keramettin Uğur Özkan,Şenol Öztürk,Ayhan Mil
Kahramanmaraş Sütcü İmam Üni. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
  P 0 ÇOCUKLARDA ORTA VE YÜKSEK DERECELİ VEZİKOÜRETERAL REFLÜLERİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
Mustafa KÜÇÜKAYDIN [1], Ali ASLAN [1], Kadri Cemil SULUBULUT [1], Serkan ARSLAN [1], Mehmet UYSAL [1], Mustafa Erman DÖRTERLER [1], Ahmet Burak DOĞAN [1], Özlem YANDIM [1], M.Hakan POYRAZOĞLU [2], Zübeyde GÜNDÜZ [2]
[1] Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, [2] Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
  P 0 VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİNDE YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN EĞİLİMLER: TEK MERKEZİN 30 YILLIK DENEYİMİ
Emre Divarcı, Erhan Sevim, Sibel Tiryaki, Acun Gökdemir, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Pediatrik Üroloji BD, İzmir
14:45-14:55 TARTIŞMA 10  
14:55 TP 2 ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER MEGAÜRETERLERİNDE, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKEDEKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN KLİNİK GİDİŞ İLE İLİŞKİSİ
Mehmet UYSAL[1], Mustafa KÜÇÜKAYDIN[1],Kemal DENİZ[2]
[1]Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı , [2]Patoloji Anabilim Dalı
14:57 SS 3 Çocuklarda Üreterovezikal Bileşke Darlığı
Ali SAYAN, Ahmet ARIKAN, Mehmet CAN, Tunç ÖZDEMİR, Ahsen KARAGÖZLÜ AKGÜL, Yağmur ARPAZ
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Yenişehir/İZMİR
15:00 TP 2 Çocuklarda dupleks sistemli üreterosellerde cerrahi tedavi yaklaşımı
Tunç ÖZDEMİR, Ahsen KARAGÖZLÜ AKGÜL, Ahmet ARIKAN
SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
  P 0 Üreterosel olgularının 20 yıllık analizi
Emil Mammadov, Rahşan Özcan, Agil Abilov, Mehmet Eliçevik, Haluk Emir, Nur Danişmend, Cenk Büyükünal, Yunus Söylet
İstanbul Ün, Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD
  P 0 Konjenital mid-üreterel darlıkla birlekte nadir görülen toplayıcı sistem duplikasyonu
Cemal Parlakgümüş, Murat Alkan, Recep Tuncer, Erbuğ Keskin, Ünal Zorludemir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
15:04-15:15 TARTIŞMA 9  
 
Oturum 21   10 Nisan   16:25 - 17:20   Ürodinami, Mesane-Sfinkter Disfonksiyonları
 
Saat Tür Süre Sunum Adı, Çalışmacılar, Merkez
16:25 TP 2 ÜRODİNAMİ SONRASI BAKTERİÜRİ ANLAMLI MIDIR?
H Murat Mutuş(1), Ahmet Baş(1), Çiğdem Ulukaya Durakbaşa(1), Mevlit Korkmaz(1), Nurdan Yıldız(2), Meltem Çağlar(1), Müzeyyen Sert(1), Ali İhsan Anadolulu(1), Mehmet Ali Özen(1), Ş. Sultan Albayrak(1), Hamit Okur(1)
(1)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği
16:27 TP 2 ÜRODİNAMİK BASINÇ AKIM ÇALIŞMALARINDA MESANE KAÇ KEZ DOLDURULMALIDIR? MAKSİMAL SİSTOMETRİK KAPASİTE, DETRÜSÖR KASILMALARI, KOMPLİYANS VE MAKSİMAL DETRÜSÖR BASINÇLARININ NÖROJEN VE NONNÖROJEN MESANELİ OLGULARDA KARŞILAŞTIRILMASI
H Murat Mutuş(1), Müzeyyen Sert(1), Çiğdem Ulukaya Durakbaşa(1), Meltem Çağlar(1), Mevlit Korkmaz(1), Cengiz Candan (2), Ahmet Baş(1), Mehmet Ali Özen(1), Ali İhsan Anadolulu(1), Ş. Sultan Albayrak(1), Hamit Okur(1)
(1)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği
16:29 SS 3 Ürodinamide basınç ölçüm formülüne yeni bir bakış; (Pdetrusor≠ Pmesane-Pkarın)
Gökhan GÜNDOĞDU, Dinçer AVLAN, Ali NAYCI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
16:32-16:39 TARTIŞMA 7  
16:39 SS 3 SIÇAN FETÜSLERİNDE DENEYSEL MİYELOMENİNGOSEL MODELİNDE GELİŞEN NÖROJENİK MESANEDE İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI
Ali Tekin, Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Erdener Özer, Feza M Akgür, Mustafa Olguner
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
16:42 SS 3 Spina bifidalı hastalarda metil tetrahidrofolat redüktaz, Tead2 ve Pax3 gen polimorfizmlerinin araştırılması
Mehmet SARAÇ[1], Ş. Kerem ÖZEL[2], Ebru ÖNALAN ETEM[3], Hüseyin YÜCE[3], Ahmet KAZEZ[2]
[1]Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli [2]Fırat Ün. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D., Elazığ [3]Fırat Ün. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji A.D., Elazığ
16:45 TP 2 GÜNDÜZ TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON UYGULAYAN MYELODİSPLAZİLİ ÇOCUKLARDA NOKTURNAL MESANE DİSTANSİYONU VE TEDAVİSİ
Can TANELİ[1], İpek AKİL[2], Ömer YILMAZ[1], Abdülkadir GENÇ[1]
[1]Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Manisa [2]Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hast AD, Çocuk Nefrolojisi BD, Manisa
16:47 SSU 4 Yoğun Üroterapi Programının Disfonksiyonel İşeme Üzerine Uzun Dönem Etkileri
Sibel Tiryaki[1], Yeşim Parlar[2], Nilüfer Özgürbüz[2], İbrahim Ulman[1], Ali Avanoğlu[1]
[1] Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı [2] Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üroterapi Birimi
16:51-16:59 TARTIŞMA 8  
16:59 SS 3 Santral sinir sistemi tümörlü çocuklarda ürodinamik bulgulardaki değişkenlik: Tümör lokalizasyonu mesane sonuçlarını etkilemez.
Arzu ŞENCAN, Aydın ŞENCAN, Andres SILVA, Stuart B. BAUER, and Hiep T. NGUYEN
Harvard Ün. Tıp Fak. Boston Çocuk Hastanesi, Üroloji Kliniği, Boston, ABD
17:02 SS 3 Serebral palsili olgularda urolojik değerlendirme ne kadar gereklidir?
Gökhan GÜNDOĞDU (1), Mustafa KÖMÜR (2), Dinçer AVLAN (1), Ferda BACAKSIZLAR SARI(3), Çetin OKUYAZ(2), Ali DELİBAŞ (4), Ali NAYCI(1)
(1) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi AD (2) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji BD (3) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD (4) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji BD
  P 0 Spina bifidalı olgularda rektal kontraksiyonlar fekal inkontinansta lavman başarısını etkiler mi?
Gökhan GÜNDOĞDU, Dinçer AVLAN, Ali NAYCI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
  P 0 DEV MESANE DİVERTİKÜLÜ
Hamit Okur(1), A. Kürşat Budan(2), H Murat Mutuş(1)
(1)SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2)Sema Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
  P 0 ELİMİNASYON BOZUKLUKLARI VE FASİYAL ANOMALİ BİRLİKTELİĞİ OLGULARIMIZ: SENDROMİK BİR İLİŞKİ VAR MI?
CAN TANELİ[1], İPEK AKİL[2], ÖMER YILMAZ[1], ABDÜLKADİR GENÇ
[1]Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa [2]Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Manis
17:05 TP 2 Devam eden gece işemesi olan aşırı aktif mesaneli çocuklarda kombine tedavinin etkinliği
Dinçer AVLAN, Gökhan GÜNDOĞDU, Ali NAYCI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD.
17:07 SS 3 Botulinum Toksin A Fibrotik Nöropatik Mesanede Etkisizdir
Sibel Tiryaki[1], Yeşim Parlar[2], Çisem Akyıldız[1], Kerem Özel[3], Ali Avanoğlu[1], İbrahim Ulman[1]
[1] Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı [2] Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üroterapi Birimi [3] Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
17:10-17:20 TARTIŞMA 10