Ş. Kerem ÖZEL

1971 yılında Elazığ’da doğan Dr. ÖZEL, ilköğrenimine Elazığ Dumlupınar İlkokulu’nda başlamış ve İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı İlkokulu’nda tamamlamıştır. Ardından orta ve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde bitirerek tıp eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nde başlamıştır. 1995 yılında tıp doktoru ünvanını almış ve aynı yıl uzmanlık eğitimi için Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. na başlamıştır. 2001 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuştur. Aynı yıl Yrd. Doç. Dr. ünvanı ile Fırat  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. na öğretim üyesi olarak atanmıştır.

2008 yılında doçentlik sınavını başarı ile geçerek Tıp Doçenti ünvanını alan  Dr. ÖZEL, 2010 yılına kadar aynı kurumda çalışmıştır. 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Başkanı olarak atanmış ve 2013 yılında Profesör ünvanını almıştır. 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 2012 yılında aynı hastanede Başhekim, 2013 yılından ayrıldığı tarihe kadar İstanbul Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Dr. ÖZEL, Ekim 2017 tarihinden itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. da Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. ÖZEL 2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D. da çocuk ürolojisi ve spina bifida konularında, 2007 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D. da gözlemci olarak çalıştı. 2014 yılında A.B.D. Teksas Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniğinde “Robotik Çocuk Ürolojisi “ konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 

2013 yılından beri Almanya Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Alman Fetal Cerrahi Merkezi ile yapılan ortak çalışmalarla “Fetal Cerrahi Belgesi” almaya hak kazanmış ve 2015 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde Türkiye’deki ilk anne karnında fetal cerrahi ameliyatlarını yapan ekipte çalışmıştır. Dr. ÖZEL, Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (FEBPS) ve Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgeleri’ne (FEAPU) sahiptir.

Dr. ÖZEL halen özellikle fetal cerrahi, çocuk ürolojisi ve spina bifidanın ürolojik sorunları üzerinde çalışmaktadır.

Follow Us

Contact Informations

Valikonağı caddesi, Yapı Kredi Vakıf Binası, No: 173, Daire: 12/3 80200 Nişantaşı, İSTANBUL
+90 212 233 12 18
+90 212 234 03 19
Top